Конверсія СО, D-120
Паливний газ
Первинний реформінг
Трубчата піч
Сіркоочистка
C-202
Метанування
Абсорбацiя
Дегазатор
Колона синтезу
Осушка АВС
R-101 D-102
Регенератор
Конденсацiя NH3